Sjællands stedbundne, kulinariske ressourcer

Michael web

Danmarks stedbundne ressourcer, både de menneskelige og de kulinariske, hører uløseligt sammen med de lokale fødevarer. Kigger man på Østdanmark, finder man en række områder, der er værd at fremhæve, og som er med til at understøtte og styrke den unikke gastronomiske position, som København har.
Det giver mening at anse København og Sjælland som en gastronomisk helhed. Distancerne er ikke større, end at Sjælland kan betragtes som Københavns baghave. Og i den baghave finder vi mange lokale producenter og områder med forskellige former for mikroklima, traditioner og karakteristika, der bidrager til den stærke østdanske kulinariske profil.

ForsideRS
KortRS

Center for Vækstanalyse har udarbejdet kortet, som NCLF har viderebearbejdet.

TekstRS