Cases

KULINARISK FORRETNINGSUDVIKLING

Jesper Zeihlund hjælper med at udvikle kulinariske forretningsplaner for både private og offentlige i fødevarebranchen. Se konkrete eksempler på, hvordan vi gør:

Anneberg web

SNS Grønnegården – Annebergparken – Nykøbing Sjælland
Jesper Zeihlund er med som sparringspartner for ejeren af Anneberg Kulturpark, Gitte Klausen, i arbejdet med at forme en oplevelsesøkonomisk og kulinarisk helhedsplan på området med de 9000 kvadratmeter.  I løbet af 2018 og 2019  er det med indsatsen lykkedes at skabe et levende værksættermiljø med lokale fødevarevirksomheder, der er i konstant udvikling. Jesper og Local Food Academy hjælper løbende med ideudvikling og at skabe den fremtidige struktur for Anneberg Kulturparks gastronomiske profil.

Videncenter for Tang – Annebergparken – Nykøbing Sjælland
Jesper Zeihlund er med til at udvikle visionerne om et fremtidigt Videncenter for Tang, der skal etableres i Annebergparken i Nykøbing Sjælland. Vi anser tang som en væsentlig del af fremtidens lokale fødevarer, der rummer meget potentiale, især indenfor gastronomien, men f.eks. også til bæredygtigt byggeri og skønhedspleje. Videncenteret skal bl.a  favne forskning og kulinarisk udvikling af tang og samle alle de mange fagområder, hvor havets grøntsag kan spille en vigtig rolle i fremtiden.

Danmarks første Tangfestival – Nykøbing Sjælland
Jesper Zeilund arrangerede sammen med Dansk Tang og Anneberg Kulturpark Danmarks første Tangfestival tre dage i august 2019, med fokus på fremtidens lokale fødevare: Tang. Havets grøntsag kan også bruges mange andre steder end i køkkenet – f.eks.  i dyrefoder, som en aktiv ingrediens i hud – og skønhedspleje, som isoleringsmiddel i bæredygtigt byggeri og som materiale til møbler. Tang rummer så meget potentiale, at Tangfestivalen nu bliver en fast, årlig begivenhed.

Madens Folkemøde – Lolland
Jesper var med, da første udgave af Madens Folkemøde blev afholdt i maj 2019 i Maribo på Lolland. Jesper havde sammen med det tidligere NCLF havde en velbesøgt stand og deltog i tre konkrete aktiviteter og debatter: Matchmaking i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, med fokus på at koble mindre fødevarevirksomheder sammen med ledige produktionsfaciliteter. Desuden var Jesper moderator på en debat om Innovation Camps/ Food Days, et initiativ arrangeret af bl.a Agro Business Park, Connecting Zealand og Professionshøjskolen Absalon og var initiativtager til en debat mellem borgmestrene i Odsherred, Guldborgsund og Lejre kommune og repræsentanter for Hotel Saxkjøbing og Torvehallerne, som tog udgangspunkt i spørgsmålet: “Er potentialet godt nok udnyttet i Københavns baghave?”

Fremtidens Madmekka – Hovedstaden, Sjælland & Skåne
Jesper Zeihlund har været partner i det toårige projekt Fremtidens Madmekka, hvor mere end 250 fødevarevirksomheder har deltaget i en lang række arrangementer indenfor fx gastronomisk innovation, logistik, madoplevelser, markedsforståelse, trends og lokale fødevarer. Fremtidens Madmekka er et samarbejde mellem  det tidligere NCLF, Region Sjælland, Smaka på Skåne, Vækstforum Sjælland, Roskilde Universitet, FOOD, Greater Copenhagen og Professionshøjskolen Absalon. Klik her for at læse mere

FoodDays – Odsherred
Ved Food Days kommer de studerende fra Professionshøjskolen Absalon ud i lokale fødevarevirksomheder, hvor de giver input og skaber innovation af produkterne. Et samarbejde mellem Jesper Zeihlund, Odsherred Kommunes erhvervsudviklingsafdeling, Connecting Zealand og Professionshøjskolen Absalon.

Tomater web

Torvehallerne – Farmers Market –  København
Jesper Zeihlund er sparringspartner i forhold til skabe et helt nyt, autentisk, lokalt Farmers Market i Torvehallerne i København, der lanceres i løbet af 2019. Jesper bidrager med at etablere kontakter mellem Torvehallerne og producenter og stadeholdere; sammen skaber vi et attraktivt kvalitetsfødevaremarked efter internationalt forbillede.

Mærkningsordning – Business Lolland-Falster
Jesper har på foranledning af Business Lolland Falster (BLF) hjulpet fødevareproducenter fra Lolland og Falster med at konkretisere deres strategi i forhold til mærkningsordningen Muld. En workshop med udgangspunkt i Jespers bog “Det kulinariske spor for kokke, bønder og købmænd” resulterede i fire konkrete anbefalinger til producenternes videre arbejde.

VKST – Sjælland
Jesper Zeihlund rådgiver landmænd i forretningsudvikling i tæt samarbejde med den traditionelle landboforening og deres rådgivervirksomhed VKST og bidrager med viden i den sidste del af værdikæden, forbrugertrends, kulinarisk kvalitet og oplevelsesøkonomi, så landmændenes produkter bliver mere attraktive for forbrugerne. Desuden er Jesper strategisk sparringspartner for VKST, hvor vi videreformidler forståelse af fremtidens kulinariske fødevareklynge.

Stald web

SEGES – vækstkonkurrence – Løvens Hule – Danmark
Jesper har deltaget i dommerpanelet i landbrugets version af Løvens Hule – en vækstkonkurrence, som blev arrangeret af deres egen rådgivningsorganisation, SEGES. Landmænd med nyskabende ideer indenfor landbrugsproduktion præsenterer deres visioner for et dommerpanel med viden om landbrug og afsætning, og Jesper bidrog med sin ekspertise i oplevelsesøkonomi og lokale fødevarer. Et samarbejde, der har været givende for vinderen, som har fået yderligere sparring af Jesper. Det har bidraget til landmandens succes med at afsætte sit nye produkt.

BC Hospitality Group – Rådgivning – Storkøbenhavn
BC Hospitality Group har en klart defineret CSR-strategi, der bl.a. omfatter en fair afregning til primærproducenten. Jesper Zeihlund er rådgiver og brobygger i forhold til at finde og etablere kontakt med lokale fødevareproducenter, med henblik på at skabe nye værdikæder, så man kan springe et led over og derved sikre en højere pris til producenterne.

Jesper Z

Foredrag & peptalks – hele landet
Jesper Zeihlund begiver sig ofte rundt i landet for at give indspark til den danske fødevarebranche, hvor han kommer ind på emner som bl.a. oplevelsesøkonomi og kulinarisk kvalitet i forbindelse med lokale fødevarer. Her er eksempler på organisationer, der haft besøg af Jesper:  Fødevarestyrelsen, Region Sjælland, Seges, VKST, Madkulturen, Horesta, Roskilde Dyrskue, Tænketanken FREJ, Business Lolland Falster, Økologisk Landbrugsrådgivning, Dalum Landbrugsskole, Århus Universitet, Coro Roskilde, Danske Madanmeldere, Bite Copenhagen, Stevns Erhvervsråd, Agrocura, Naturpark Åmosen, Lag Midt – Nordvest Sjælland, Landdistrikternes fællesråd, Business Midt, Food Festival Århus, Region Midtjylland, Ringkøbing- Skjern Kommune.

KULINARISK PRODUKTUDVIKLING

Hvordan fremstiller man nyskabende kvalitetsfødevarer? Et spørgsmål med mange indgangsvinkler, som NCLF gerne tager fat i, så opgaven bliver helt konkret! Se eksempler her:

Wiuff blog web

Film om Søren Wiuff & den særlige Guerande gulerod
Som en del af NCLF’s arbejde for at fremme kulinarisk kvalitet og mangfoldighed i marken, har vi produceret filmen “Den Rå Vare” med den visionære grøntsagsavler Søren Wiuff fra Lammefjorden, for at formidle viden om de gode råvarer, og i særdeleshed den særlige Guerande gulerod, som Søren Wiuff dyrker. Hvad gør den så speciel, hvad den kan bruges til, og hvordan er den blevet en del af et kommercielt samarbejde? Det bliver man klogere på i filmen, som bliver brugt som en del af vores faglige oplæg og i vores masterclasses.

KU Waste State – København & Århus
Fra affald til nye fødevarer: NCLF er partner i “Waste Taste” sammen med virksomheden WTT, Københavns og Aarhus Universitet og flere fødevareproducenter. Formålet er at producere innovative sunde produkter ud fra restprodukter, frasorterede grøntsager osv.

Århus Universitet – Dokumentation af kulinarisk kvalitet – Århus
NCLF støtter professor Inge S. Fomsgaard fra Aarhus Universitet i arbejdet med at identificere og dokumentere en kulinarisk kvalitet, ud fra begrebet Massespektrometriske Analyser.

Baer web

Forsøgsmark – Sjælland
NCLF løfter snart sløret for vores banebrydende samarbejde med en af dansk landbrugs pionerer, der dyrker en række unikke grøntsager. Vi kalder det for vores Forsøgsmark, og her skal NCLF opsamle viden og hjælpe med at udvikle en oplevelses – og videnøkonomisk strategi

Hapsere web

Udvikling af økologisk charcuteri baseret på fårekød – Sjælland
NCLF har bidraget med produktudvikling, sparring og netværk for tre lokale fåreavlere, i arbejdet med at skabe deres eget sortiment og brand af foreløbig fem slags økologisk charcuteri baseret på fårekød. Resultatet er Got Charcuteri, der sælges til restauranter og gennem fåreavlernes egne gårdbutikker.

Jesper i gang

Dalum Landbrugsskole -undervisning & workshops – Fyn
Forløb med agrarøkonomstuderende: NCLF bidrager gennem foredrag og workshops til at udvikle de studerendes råvareforståelse og forståelse af oplevelsesøkonomi, så deres landbrugsproduktion i højere grad kan blive rettet mod forbrugeren.

Aktivitet

Årets Ret – Hotel- og Restaurantskolen – Hovedstadsområdet
For Greater Copenhagen har NCLF koblet køkkenchef Claus Henriksen fra Dragsholm Slot og mindre producenter af nichefødevarer sammen med kokkeelever fra Hotel – og Restaurantskolen i København i forbindelse med kokkekonkurrencen Årets Ret 2018. Ved at producenter og kokkeelever møder hinanden og bruger hinandens input til at udvikle nye smagsoplevelser, bliver begge parter klogere og eleverne får ekstra viden om produktionsmetoder og kvalitetsbegreber.

Skrifter web

Kragerup Gods – udvikling af historiske opskrifter – Sjælland
NCLF har bidraget med kulinarisk innovation på baggrund af Kragerup Gods’ historiske opskrifter, der tager udgangspunkt i lokale fødevarer og historiske traditioner. Efterfølgende er Kragerup Gods efter sparring med NCLF begyndt at udvikle kulinariske oplevelseskoncepter på baggrund af de gamle opskrifter.

KULINARISK SAMFUNDSUDVIKLING

Vi tager udgangspunkt i lokalområdets DNA og knytter de forskellige led tættere sammen – fra mark til forbruger. Vi kalder det “Kulinarisk samfundsudvikling”, når vi løser opgaver, der formidler fødevaretemaer for en bredere målgruppe, og som skaber praktiske, håndgribelige og målbare resultater. Læs eksempler på cases her:

Sander 3 web

Kulturnatten 2019 – København
Børne- og Undervisningsministeriet inviterede NCLF med som bidragsyder til deres Kulturnats-arrangement i oktober 2019 med temaet “Smag, hak og pres loklae og bæredygtige fødevarer”. Her havde vi en stand sammen med Dansk Tang, som blev besøgt af mange nysgerrige københavnere i alle aldre, der  smagte tang og fik øjnene op for havets lokale fødevarer i flere farver og formater. Også Københavns Madhus og Foreningen for Madkundskab havde stande til ministeriets arrangement.

Eat with the locals – Odsherred
I forbindelse med Odsherred Grand Cru-uge åbnede NCLF’s Jesper Zeihlund og Linda Hinze dørene op til deres private hjem og inviterede til en uformel middag, baseret på lokale råvarer i sæson. I alt 25 gæster deltog og havde en hyggelig aften med områdets grøntsager og andre råvarer som omdrejningspunkt.

Food Camp – Odsherred
I august 2019 havde vi et hold på cirka 70 nystartede elever fra Hotel- og Restaurantskolen i Valby på Food Camp i Anneberg Kulturpark. Sammen med deres undervisere var de på tre dages gastronomisk teambuding med fagligt og socialt indhold, hvor de fik plukket, høstet, smagt og tilberedt en lang række lokale råvarer. Eleverne var bl.a. ude og proviantere i det spiselige landskab med naturvejleder Jørgen Stoltz og på tangsafari med Dansk Tang, hvorefter  de tilberedte en meget vellykket høstfestbuffetmiddag for cirka 150 fremmødte lokale beboere.

Snak og Æd, Fællesspisning & debat – Odsherred
I et samarbejde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse har NCLF ved fire arrangementer sat fokus på forskellige fødevaretemaer som f.eks. Lammefjordens grøntsagsproduktion og madspild. Det sker gennem tilberedning af fælles måltid, spisning og debat, og derved når vi en målgruppe, der ikke til daglig er en del af fødevarebranchen.

Kulinarisk Praktikuge for 8. klasser – Odsherred
NCLF har udviklet et forløb til 8. klasserne i Odsherred Kommune, hvor eleverne kommer i en uges praktik i lokale fødevarevirksomheder for at få bred forståelse for uddannelses – og jobmuligheder indenfor fødevareerhvervet og de områder, der er beslægtede, som f.eks. gartneri og jordbrug. Det er et samarbejde mellem Hotel – og Restaurantskolen, Århus Universitet og Dragsholm Slot.

10. klasses fødevarelinje og kokkefagskole – Nordvestsjælland
NCLF var blandt initiativtagerne til at oprette den succesfulde fødevarelinje og kokkefagskole for 10.klasser i Odsherred i samarbejde med Hotel – og Restaurantskolen, som i dag drives videre af EUC Nordvestsjælland.

Et liv med mad – fagligt fødevarenetværk – Nordvestsjælland
NCLF har været med til at skabe det faglige miljø og netværk omkring fødevareuddannelserne i Nordvestsjælland på baggrund af den nyetablerede uddannelse, i samarbejde med Odsherred Kommune, Region Sjælland og Hotel – og Restaurantskolen. Målet er at synliggøre uddannelses – og jobmulighederne for de unge.

Kulinarisk Karavane – Odsherred
NCLF har skabt en mobil undervisningsenhed, der kan rykke ud (næsten) hvor som helst, bl.a. til arrangementer og lokale skoler. Her prøver eleverne rent praktisk forskellige aspekter af fødevarehåndværket – f.eks. ved at vi kobler et besøg hos en lokal griseproducent med en mobil workshop med karavanen hos producenten, hvor eleverne bruger kødet til at fremstille egne pølser.

Vin web 1

Odsherred & Røsnæs vindistrikt
Den unikke jordbund og de gunstige klimaforhold, der hersker i Odsherred og på Røsnæs, har været med til at bringe en række kvalitetsbevidste vinavlere i området godt på vej. NCLF har taget initiativ til at samle dem, skabe struktur og tage de første skridt til at realisere planerne om et vindistrikt efter europæisk forbillede. Vi har skabt websitet odsherredvine.dk, der bringer historier om vinavlerne, og som desuden får understøttet fagligheden fra en sommelier og en geolog. Vi har dels et mål om at udbrede en faglig synsvinkel, dels et ønske om at inspirere og tiltrække flere vinavlere til området.

David web 2

Gastropol.dk – blog – Sjælland
NCLF har skabt bloggen Gastropol.dk for at formidle historierne om danske kvalitetsbevidste fødevareiværksættere, fiskere og landmænd til de urbane forbrugere. Som en start dækker bloggen Sjælland og øerne, men på længere sigt bliver den bredt ud til resten af Danmark. Målet er, at formidle historierne på en både faglige og inspirerende måde uden kommercielle interesser, så forbrugerne bliver klogere på det arbejde og de tanker, der ligger bag produkterne.

Folk web

“Omvendt Løvens Hule” – Odsherred Folkemøde
NCLF har i samarbejde med Økologisk Odsherred udviklet et omvendt ”Løvens Hule”-koncept: Et dialogværktøj, som er blevet brugt til Odsherred Folkemøde for at sætte gang i en debat om borgernes fremtidsvisioner. Det tager udgangspunkt i fem konkrete fødevarekoncepter, der kan skabe værdi for et lokalsamfund, som er taget fra bogen ”Det kulinariske spor for bønder, kokke og købmænd”, skrevet af NCLF’s faglige leder, Jesper Zeihlund.