Podcast: Lokale fødevarer er en logik – ikke et produkt!

Jesper Zeihlund Det kulinariske spor opslag1 NCLF

”Lokale fødevarer må ikke ende som turistbrochureprosa eller som en del af en politisk skåltale. Erhvervsudvikling, sundhed, bæredygtighed og bosætning hænger sammen. Man skal bruge uddannelse som drivkraft i yderområderne og begynde at tænke helheden ind, for økonomi handler ikke (kun) om at bygge store fabrikker. Hvis der er uddannelsesmuligheder og folk trives i yderområderne, bliver hele samfundet rigt,” lyder det fra NCLF’s direktør Jesper Zeihlund.

Podcast om med tema om lokale fødevarer og uddannelser
Netop nye og visionære uddannelser indenfor de lokale fødevarer er blandt de emner, som Malene Grandjean kommer ind på i sin podcast ”Tirsdagstalks”, hvor Jesper Zeihlund er gæst.
Malene Grandjean er vicedirektør i EUC Nordvestsjælland, der dækker Odsherred, Holbæk og Kalundborg, og som har haft stor succes med målrettede fødevareuddannelser i lokalområdet.

Lokale fødevarers samfundsmæssige betydning
Malene Grandjean og Jesper Zeihlund kommer vidt omkring i samtalen, der runder de mange relevante aspekter, som er knyttet til de lokale fødevarer, hvis man formår at se de egnsbestemte råvarer i et større perspektiv. Det handler både om madspild, almen dannelse, selvforsyning, samfundsøkonomi, mangfoldighed, håndværk, råvareviden, kvalitet, nye værdikæder, balancen mellem by og land og et afklaret forhold til naturen.
Som Jesper Zeihlund konkluderer: “Lokale fødevarer er en logik – ikke et produkt!”

Link til Podcast