Lokale Fødevarer er på en brændende platform !

Wiuff 5 blog web

Og har aldrig haft større berettigelse end netop nu – Derfor skal der gøres noget på mange parametre .

Lige nu, står mange mindre fødevareproducenter med en uoverskuelige portefølje af udfordringer – Manglende købekraft – Et urimeligt beskatningsgrundlag på mindre landbrugsejendomme, mangel på arbejdskraft, generel svækket tro på fremtiden, og en række andre udfordringer

Det er farligt, for vi kan netop i disse tider se hvor vigtigt at vi har en lokal/ regional fødevareproduktion, der er mindre påvirkelig af det globale bulk fødevaresystem.

Vi har lang tid hyldet de lokale fødevarer, i forhold til niche og highend produkter – Der skal vi nok se mere på vores almindelige basis råvarer, som vi bruger til hverdag – Vi skal til at tænke lokale fødevarer , som det begreb, der gør vi i Danmark bliver så selvforsynende som muligt, og dermed begynde en at producerer lang mere mangfoldigt – Dette er en opgave for landbruget, som resten af værdikæden skal støtte op om, og i sidste ende skal alle os forbrugere, både private og virksomheder støtte intensivt op om – også selv om der ligger mindre prisforskel.

Ejendomsskatten

Jeg intet forstand på skattepolitik, men beslutningen om at ændre beskatningen af mindre landbrugsejendomme er direkte tosset, og vil på sigt udraderer størstedelen af nærproducerende råvarer i vores land – Vi taler godt nok om ganske små produktioner med det er ud fra logikken mange bække små, og så handler det også om mangfoldighed, samt ikke mindst om at de mindre produktioner med forædlings potentiale bliver udryttet – Der er fornuftige business cases med mindre ejendomme , men ikke hvis der kommer en så stor betydelig merudgift – Det er ganske enkelt en fejl, der skal stoppes asap.

Afsætningen og tilgængeligheden

Afsætningen og tilgængeligheden er ligeledes udfordret, ikke mindst på grund af enkelte virksomheders beslutning om at droppe fokus på lokale råvarer, samt andre initiativer der på grund af manglende tillid må lukke ned.

Derfor så har detailhandlen og grosister en enorm forpligtelse, men også et endnu større vækstpotentiale ved at gå ind i sagen med åbent sind, og finde samarbejdsmuligheder der er bæredygtige på sigt – Her tænker jeg især økonomisk bæredygtige – Hvis man som detail og grossist på råber sig at være bæredygtig så er der en tvungen opgave i at finde økonomiske samarbejdsmåder med mindre producenter, så de også har en bæredygtig økonomisk forretning – Det handler om, at se kategorien lokale fødevarer meget bredere end vaskepulver og skuresvampe. Lokale fødevarer, har ud over et økonomisk perspektiv, også en generelt holistisk samfundsperspektiv, som resten af samfundet skal bakke op om, da det gavner alle i den sidste ende, og ikke mindst er en meget enkel måde at forbinde vores samfund med by og land. Store dele af detailmarkedet og ligeledes grossister har længe prøvet at integrer lokale fødevarer i deres forretning, og nogle steder virker det også fint, men generelt er der stadigvæk udfordringer og volumen er ganske enkelt for lille – MENY har erfaringer fra Norge med kategorien, og har vist forbløffende tal i forhold til potentialet. Netop erfaringer fra andre steder er vigtige for at finde den rigtige løsning, da vi i Danmark ganske enkelt er dårlige til det på grund af vores syn på sagen gennem årtier –

Struktur og Viden

Netop nu hvor vi kan se vigtigheden af nærproducerede råvarer er det oplagt at man en gang for alle for en struktur på hele værdikæden fra jord til mund – Det er her jeg mener vi bliver nød til at etablerer et parallelt fødevaresystem , der arbejder uafhængigt med det globale bulksystem, og alligevel have et parifært samarbejde , på viden, finansiering og generel erfaringsudveksling .

Da jeg begyndte at tale om et parallelt fødevaresystem, var det vigtigt for mig, at der blev sat en konkret handling på at påbegynde den lange rejse sådan et system skal ud på inden det bliver en realitet.

Derfor startede jeg sammen med andre tætte samarbejdspartnere Kulinarisk Erhvervsnetværk , der nu har eksisterede i lidt over et år, og set i lyset hvor mange ressourcer der er lagt i det, er kommet enormt godt fra start, og med en lige så stor tilfredshed fra producenternes side. Kulinarisk Erhvervsnetværk, er den grundlæggende platform for at samle virksomheder, der har bedre af at være i det parallelle fødevaresystem, frem for det globale bulkssystem.

Når vi har platformen , så kan vi løbende lægge alle de andre faktorer ind over, så som uddannelse, forskning og politiske rammevilkår.

Netop de tre dele er vigtigt, og på nuværende tidspunkt slet ikke struktureret. Uddannelserne skal nytænkes grundlæggende, samt skal vi have i mente, at de seneste mange års tænkning indenfor fødevareuddannelser, har haft et snævert syn rettet mod den industrielle produktion – Derudover skal vi have struktur på den viden der genereres og som allerede er til stede – Der ligger allerede nu et relativt stort videns grundlag, der blot skal tilrettes praktisk brug.

Hele den pallette af aktører – Virksomheder i Kulinarisk Erhvervsnetværk, Uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, og andre offentlige myndigheder og organisationer , har jeg inviteret ind i et partnerskab i det der engang var Nationalt Center For Lokale Fødevarer, og har også nu et stærkt team , der til en start er regionalt fokuseret, da jeg mener det er vigtigt, at begynde noget operationelt praktisk , og så derigennem finde den rigtige måde at arbejde med området på – Der er tænkt mange tanker og lagt mange strategier alle mulige steder, men det er nu vi skal have det fra papiret ud i virkeligheden og se hvad der egentlig virker.

Konklusion

Vi er langt fra mål, men må også sige, at vi er godt på vej – Vi starter i partnerskabet i toppen, og har møde med Fødevareministeren først i maj. Jeg mener vi med det her set op og med det her partnerskabs fælles vision, kan overbevise ministeren, at lokale fødevarer er meget mere end vejboder og hyggelige tekster i diverse turismebrochurer –

Ja konklusionen, er jo egentlig ganske enkelt – Der er udfordringer der er presserende, men der er også en masse gode bud på løsningerne – så alt i alt, så skal vi nok med fælles hjælp få den her dagorden helt i topform !