Landmænd er perfekte iværksættere

Kristoffer web

Mange landmænd er begyndt at se deres arv og ejendom med helt nye briller og ser muligheder for nye tiltag hos dem selv på ejendommen eller i samarbejde med andre. De tænker i nye værdikæder, mange er klar til at tage dele af værdikæden hjem eller starte tiltag i fællesskab, så de sammen med andre ligesindede kan tilføre generel merværdi. Hele denne øvelse bør i mine øjne betragtes som hardcore iværksætteri.

Hvis du i Danmark får en eller anden iværksætteridé, så er hjælpen ofte meget tæt på, og man bliver båret langt hen ad vejen. Og det er godt. Men der er den hage, at nogle grupper i hele det ellers så tyndmaskende erhvervsfremmesystem bliver helt overset.

Landmænd er en af disse grupper. De kommende landmænd er i et erhverv, hvor der er en voldsom opbrydning i gang. Nogle har taget det til sig, mens andre er afventende. De, der har taget et kommende paradigmeskift til sig, har ud over finansieringsudfordringer også problemer med at finde ny viden og sparring til nye ideer.

Behovet ligger, ud over kompetent økonomisk og driftsmæssig rådgivning, også i at finde sociale fællesskaber med ligesindede til på uformel vis at sparre om udfordringer og succeser. Heldigvis har landbruget en lang tradition for at arbejde med netværk via landboforeninger, tolvmandsgrupper og så videre. Men det er ofte ikke innovationstænkningen, der tynger her, og vidensdeling om fx forbrugertrends, nicheproduktioner og nye forretningsmodeller er viden, der er værdsat, men alt for ofte fraværende.

Vi har i Danmark en generelt god og fornuftig tilgang til iværksætteri, og vi bør geare og målrette dette set-up i en grad, så det støtter iværksætteri i landbruget. Vi skal skabe en platform, hvor det etablerede landbrug får plads til at tænke fremtidens alternative løsninger, så vi i morgen har en dynamisk og entreprenant fødevareklynge.

Det er velkendt med denne udfordring, og blandt andet EUs regler får skylden for at lægge hindring til at unge landmænd kan få samme “omsorgsfulde” behandling, som vi giver alle andre iværksættere, men hvad og hvem der er udfordringen er mindre interessant, i forhold til hvad vi gør for at ændre det –

En af visionerne med Local Food Mind Kulinarisk Erhvervsnetværk, er først og fremmest at gøre op med det, og sammen med blandt andet banker, advokater og andre finde løsninger, der understøtter landmandens udviklingsmuligheder i lavpraksis, og det har vi lykkedes med , men er langt fra i mål til at få alle med på vognen –

Hvis du er landmand og kan genkende ovenstående så skal du måske overveje at kontakte vores netværk