Vi skal have mindre mængder, unik kvalitet og ikke kun plantebaseret

forsidepic

Forædling og en unik profil for fremtidens landmand er afgørende – Der er så meget efterspørgsel og velvilje fra forbrugernes side – Lyt & Forstå, og du vil som landmand få et helt andet udgangspunkt for hvordan du kan drive landbrug. Udfordringer er der nok af og det er der selvfølgelig også i dette her set up – MEN det er fremad orienteret og langtidsholdbart – Læs her og forhåbentlig bliver du inspireret og får mod på mere !

De unikke bliver morgendagens helte !

Der findes mange eksempler på, at en gennemtænkt unik forædling og unik karakter kan give en endelig afregningspris på faktor 100 +.

Nationalt kan nævnes Frugtvin, Ost og så videre. Globalt, er der mange flere særdeles velkendte eksempler – Ost, Vin, forædlet kødvarer som skinke fra Serano, Parma osv. Det er alle eksempler på produkter, der giver en afregning til producenter der måske er 300 pr liter frugtsaft i stedet for 3-4 kroner på det industrielle konsummarked. Tilsvarende er gældende i forhold til alle andre fødevareprodukter. Jo mere viden, kvalitet og unik karakter der tilføres råstoffet, desto højere værdi – Den er velkendt fra vinens verden, for grundlæggende er vindruer et landbrugsprodukt akkurat som hvede, grise, frugt og grønt er.

Alle led på produktets rejsen til forbrugerne skal tjene penge, og dermed er det faktum, at hvis man beholder produktet i egne rækker, så vil den økonomi der er i værdiledet tilhører en selv.

Jeg har gennem de seneste 3 år arbejdet med små og mellemstore fødevarevirksomheder, og har hos dem set en meget stor evne til at finde på nye innovative fødevareprodukter og alternative økonomisk bæredygtige forretningsmodeller. De er i mine øjne nok morgendagens helte, og dem vi vil få en stor del af den samfundsmæssig økonomisk gevinst af om nogle få årtier

Kvalitetsfødevare og nicheprodukter har kun 10 år på bagen

En af mine kollegaer i et større forskningsprojekt kunne identificere, at omtale af lokale fødevare og øvrige Danske lokale kulinariske produkter begyndte lige efter 2004, som et element af ” Det Nordiske køkken dogme” – Det er kun knap 20 år siden, så der har været en eksplosiv interesse for emnet, bare over de seneste få år. Det samme er sket med det globale marked – Den stigende velstand i nogle verdensøkonomier, bliver ikke kun brugt på svin og mælk, men i den grad også på højkulinariske kvalitet fødevarer fra Danmark, og det vil være stigende i fremtiden i takt med en generel stigende global velstand.

Trends starter i det små

Lad os lige give det et blik 30 år tilbage i tiden, og prøve at skabe en erindring på hvordan det økologiske marked så ud dengang – jeg kan godt huske det. For mit tilfælde kan jeg huske en lille særdeles alternativ butik i byen der havde lidt forskellige økologiske kolonialvarer, sammen med et par visne porrer, og det var så det økologiske marked i en større provinsby på + 40 000 indbyggere – Det ser helt anderledes ud nu.

Hvis vi nu bare antager, at den trend med nicheprodukter, lokale fødevarer og ikke mindst de kundeorienterede oplevelser får samme gang på jorden som økologien, og vi om måske bare et årti vil se en identisk billede for dette marked, som det var for det økologiske. Så vil der gå en betragtelig potentiel vækst ud i intetheden, hvis vi ikke allerede nu så småt  retter tingene til .

Beskæftigelse i yderområderne

Der er også en anden vinkel på hele misæren, og det er beskæftigelsen i fødevareerhvervet generelt. Den er og bliver meget skrøbelig med de store industrielle komplekser – en kvalitets, lokal fødevareorienteret nicheproduktion skaber godt nok ikke 30.000 arbejdspladser og 2 cifret mia. beløb i omsætning, til at starte med, men de er blivende og der er plads til mange af dem, samt er det ofte arbejdspladser i yderområderne der er i spil i denne kategori.

Fra Bulk og mængde til Unik Kvalitet og kundeforståelse

Nogle store industriorienterede fødevarevirksomheder har allerede tillagt deres produktion et eller flere niche / kvalitetsprodukt. Carlsberg startede for mange år siden med deres kvalitetsbrand JACOBSEN, Arla har gjort det med Unika serien – Danich Crown har en global stigende efterspørgsel på deres FRILANDS produkter med mere. Disse eksempler er et smukt eksempel på, at man tager en stor faglig viden og erfaring der er opbygget over mange årtier, og derefter tilfører et nicheperspektiv. Dette er et tydeligt bevis på, at det ene ikke udelukker det andet og det ikke handler om ”enten eller”, men derimod om ”både og”.

Erhvervsudvikling, Uddannelse og Forskning.

Man skal lægge en klar strategi for en nyfortolkning af ” Den Nye Danske Fødevareklynge” og få etableret hjælp til at den vækstpotentielle kulinariske fødevareklynge så de kan få den nødvendige viden og faglig opkvalificering

Derudover mangler der også netværk og videns platforme, hvor de nye kulinarisk orienterede fødevareproducenter kan erhvervsudvikle ud fra deres kontekst og dagsorden. Der er ufattelig mange fødevarenetværk i Danmark, men ikke nogle der koncentrerer sig udelukkende om den erhvervsrettede kulinariske fødevareproducent. Det være sig lige fra primær landbrug over forarbejdning til den forbrugerorienterede del af sagen.

Den samlede konklusion må være ”Rettidig Omhu”

Hvis vi ser på historiens gang, så kan den bekræfte at alle tiltag og erhvervstilgange har en begrænset tid i samfundet, hvorefter de stille og roligt bliver overhalet af andre måder at anskue tingene på, for så til sidst, at være helt væk.

Hvis det sker for fødevareerhvervet, så vil det være klogt, at følge en gammel velkendt parole omkring ” Rettidigt omhu”, som så vil tvinge alle til at tænke i alternative løsninger i forhold til at supplere den  traditionel industrifødevareproduktion