Hvorfor et æble i logoet?

JZ icon color 002 1

Hvorfor er æblet et så centralt element i mine tanker om lokale fødevarer og i mit logo?

Æblet spiller en central rolle i mine tanker om at formidle en hel logik og en forståelse af begrebet lokale fødevarer.
Lokale fødevarer har været et samtaleemne gennem årtier, men på trods af meget snak, mener jeg slet ikke vi er der endnu,  hvor der hersker er en fælles forståelse af, hvad vi egentlig har med at gøre, når vi taler om Lokale Fødevarer.

Lokale fødevarer skal ses som et helhedsorienteret fødevaresystem, der skal fungerer praktisk parallelt med det velkendte industrielle bulk system. Det kan være svært og komplekst at formidle hvordan sådan et fødevarersystem skal tænkes og udmønte sig,  derfor er min intention, at vi koncentrerer os om ET produkt til at starte med, nemlig noget så dansk og lokalt som et lysende rødt Ingrid Marie Æble.

Vi ser på æblet som produkt – en konkret lokal fødevare, men ser også på alt det, der er omkring æblet. Jorden, klimaet, fagligheden, forædlingen, smagen, det folkelige fællesskab, dets egns specifikke forhold og egenskaber, hvordan vi kan aktiverer unge med æblet og så videre .

Når vi så har en forståelse og indsigt i hvad æblet rummer af potentiale i forhold til omgivelserne, så kan vi udskifte æblet med hvilken som helst anden lokal fødevare. På den måde opnår vi en forståelse af noget komplekst ved at bruge noget helt enkelt og velkendt. Æblet kommer til at spille en afgørende rolle i min formidling og det bliver frugten, der er med til at skabe forståelsen for det potentiale og de muligheder et lokalt fødevaresystem rummer.

Æblet bliver også det element, der danner ramme om mit nyudviklet ”Local Food Mind Map”, der bliver et centralt undervisningsværktøj på mit akademi.

Følg med, der kommer mere nyt om alt det nye!

Jesper Zeihlund

Stifter af Local Food Mind