Fremtidens Fødevareuddannelser

NCLF 19 09 2019 SG37845

LocalFoodMind / NCLF går sammen med stærke partnere om at udvikle fremtidens uddannelser for det ikke industrielle fødevaresystem. Vi har gennem mange årtier målrettet vores uddannelser inden for fødevare i retning af industri og bulk – Det har længe været NCLF s intention at gøre noget konkret ved denne udfordring, hvilket vi nu har fået en enestående chance for at efterkomme.

Et Partnerskab mellem ZBC, Nationalt center for lokale fødevare/ LocalFoodMind, RUC, NEG, og FGU NVS skal sikre elever og medarbejdere til fremtidens fødevareerhverv i Region Sjælland. Zealand Business College er projektleder på et nyt partnerskab, der vil udvikle relevante uddannelser, der matcher behovet for kvalificeret arbejdskraft og nye kompetencer til den bæredygtige, industrielle og specialiserede produktion og service af lokale fødevarer i Region Sjælland.

Direktør Jørgen Ravnsbæk fortæller:

”Det var en henvendelse fra Direktør Jesper Zeihlund (NCFL) der gjorde at vi begyndte at tænke i uddannelsesforløb på FGU NVS der imødekom det behov Jesper fortalte om. I den forbindelse var det oplagt for os at kontakte ZBC som er stærke indenfor fødevareproduktion og selvfølgelig også gøre det i samarbejde med vores lokale erhvervsskole NEG. Vi er rigtig glade for dialogen med Region Sjælland da det ikke kun er en udfordring i Nordvestsjælland men også på Sydsjælland.

Derfor skal der også lyde stor ros til lokalpolitiker Felex Birger Pedersen for hans politiske indsats for at få dette projekt vedtaget i Region Sjælland.”

Der har over tid udviklet sig en stigende interesse for maden og hvor den kommer fra. Dette ses ved den kraftige vækst inden for food service (restauranter, kantiner, offentlig bespisning, måltidskasser) og de mange specialiserede fødevareproducenter og fødevareiværksættere i Region Sjælland – og i Danmark. Det stigende fokus på måltidet, maden, smagen, madkulturen, stedlighed og bæredygtighed øger også behovet for kvalificeret arbejdskraft og nye kompetencer inden for jordbrugssektoren, fødevareproduktionen og restaurationsbranchen.

Region Sjællands virksomheder indenfor fødevarer og restaurationsbranchen efterspørger kompetente medarbejdere, som skal sikre virksomhedernes værdiskabelse og konkurrenceevne. Der er brug for særlige målrettede tiltag, som kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere samt inspirere unge til at vælge uddannelse og job inden for de regionale styrkepositioner, som bidrager til vækst og udvikling i Region Sjælland. Derfor har FGU NVS allerede på nuværende tidspunkt nye fagtemaer på tegnebrættet der skal understøtte erhvervslivets behov for nye medarbejdere og kompetencer indenfor fødevare, restaurationsbranchen og kulturlivet. Tanken er at eleverne gennem disse fagtemaer kan overgå til relevante erhvervsuddannelser eller direkte i job efter deres tid i FGU.

Midlerne skal understøtte og igangsætte partnerskaber og indsatser, der sikrer kompetencematch, opkvalificering og tilførsel af relevante kompetencer og arbejdskraft til Region Sjællands styrkepositioner.

Et af målene er profilering og synliggørelse af karrieremuligheder inden for Region Sjællands styrkepositioner. Der skal udvikles videns samarbejder og match mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Den 17.11.2022 mødtes alle de involverede parter på Værftscafeen i Holbæk og skød projektet i gang gennem handleplan og med fordeling af opgaver. (

Denne støtte til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer skal understøtte Region Sjællands Udviklingsstrategi for 2020-2024, og er et aktiv for hele regionen.