Den Danske Fødevareklynge og Oplevelsesbaseret Innovation

kost

Fødevareerhvervets generelle udfordringer med at tiltrække nye til uddannelse og jobs, samt ikke mindst den generelle image udfordring i forhold til forbrugerne er ikke nogen ny udfordring, men er måske af en størrelse nu, så der skal radikale ændringer og håndgribelig handling til

  – Heldigvis er det med dette som så meget andet – Alle udfordringer og problemer har løsninger, og det er også tilfældet her !

Ud fra min betragtning er løsningen at man begynder at se udefra og ind på sin virksomhed – I stedet for omvendt, som man altid har gjort.

Kunders, samarbejdspartner og kommende arbejdskraft er blevet bevidste om, hvad de vil bruge 8 timer om dagen i deres allerede travle liv – De personlige værdier har enorm stor betydning for hvilket job man ønsker at sige ja til – det er selvfølgelig vigtigt, at pointerer at det ikke er alle der har muligheden for at vælge fra hylden, men kun dem der har tilstrækkelige kompetencer og færdigheder til at fravælge til fordel for noget andet !

Hvordan skal man så gribe dette ganske alvorlige problem an ? –

Ja der er det jo så min påstand at det kan man gøre ved at bruge den metodik der er i Oplevelsesbaseret Innovation – Ikke at forveksle med Oplevelsesøkonomi, for det er slet ikke det samme !

Det som oplevelses baseret Innovation kan er at man systematisk forretningsudvikler virksomheden hvor fokus hele tiden er rettet mod kunden, brugeren, modtageren, den nye medarbejder eller den kommende fødevarestuderende, og dermed hele tiden ser det man har gang i med ” De Andres Briller” –

Faktum er at hvis produkt, virksomhed, etik og grundlæggende værdier ikke opfattes positivt hos modtageren, og dermed ikke giver en god helhedsoplevelse – Ja så er man på glidebanen til både dårlig forretning og manglende kompetent arbejdskraft.

I forbindelse med et større fødevareprojekt på Roskilde Universitet har jeg været medforfatter til en meget overskuelig håndbog, der giver et meget operationelt billede af hvordan sagen kan gribes an.

Linket til Håndbogen  – “Oplevelses Baseret Innovation”

Mange har ikke taget denne særdeles effektive metode til sig, da man automatisk tænker at ” Oplevelser” versus fødevarer helt automatisk handler om Turisme, gårdbutikker, Nicheprodukter og så videre

– Men det er helt i skoven ! – For lige meget hvordan vi ser på dette her, så handler det om at der er rationelle beslutninger og så er der emotionelle beslutninger – Det er ved den sidste at det går galt, og derfor er det der man skal sætte ind.

Nogle vil sige at det er langhåret og uhåndgribeligt – Der må jeg så bare sige, at hvis man ser sådan på omverdens “Oplevelse” af ens virksomhed, så har man for alvor udfordringer på et marked hvor dette emne har stærkt stigende betydning !