Alle Egne i Danmark har en særlig MAD DNA

jesper zeihlund kontakt

Det er bare ikke alle der har italesat og fokuseret nok på det, så potentialet er blevet helt udfoldet

Det er velkendt at når vi taler om fødevare tilknyttet en bestemt egn, så er der steder der træder tydeligere frem end andre – Er det så fordi de har et stærkere lokalt fødevarelandskab ? – Nej ikke nødvendigvis

Det hele handler om hvilke briller man ser de enkelte egne med – Ofte så har man ikke den helt rigtige styrke i eksempelvis en kommunes ” Madbriller”  – Man ser ikke helheden og man ser det ikke som en samlet fortælling.

Der er massere af eksempler på egne der har fået justeret styrken i ”Madbrillerne” og fået et samlet overblik og derefter en samlet fortælling, der netop gør at ens kommune/egn fremstår som et stærkt madland.

Vi kan i flæng nævne Bornholm, Lolland, Odsherred, Vadehavet med flere, der i manges bevidsthed er lige med en egn, hvor det blomstre med lokale fødevarer.

Det interessante i det her er alle de mange steder der ikke helt endnu har fået de rigtige briller på, og som har en kæmpe skjult madskat gemt , der med en ganske lille opmærksomhed ville kunne vægges til live og med tiden blive en lige så stærk lokal madfortælling, som dem vi kender så godt.

– Der er mange kommuner og egne der ikke endnu har fået fortalt sin madfortælling, som en samlet fortælling – Når jeg siger en samlet fortælling, så er det vigtigt at have for øje at madfortællinger er forskellige – Vi kender n masse eksempler hvor madfortællingerne er subjektiv prosa, der er målrettet turisme og dermed meget fell good orienteret, hvilket ofte gør at fortællingen ikke får en objektiv tyngde, og så meget let kommer til at ligne alle andre madfortællinger

NCLF baggrund slor5

Den godt objektive madfortælling er første skridt i retningen af at få udnyttet en kommune/regions potentiale for at bruge lokale fødevarer som et effektivt værktøj til generel samfundsudvikling, hvor man både løfter erhverv, unge & uddannelse, det lokale borgerskabs interesser, og ikke mindst et middel til at tale om en egn, der tiltaler eksempelvis tilflyttere.

Jeg har slev været med på rejsen i Odsherred gennem de sidste 7 år og kan nu se at der er kommet udbytte på alle parametre , og fortællingen om egnens madprofil er velkendt både lokalt , men også nationalt.

Så min pointe her er – Det kan meget vel være man tænker – ” Nej vi har ikke en særlig unik madprofil”, men erfaringer viser, så er det nok ikke helt rigtigt – Det handler om brillerne man ser med, om at se efter det rigtige, og ikke mindst være objektiv i ens tilgang, for så bliver den både unik og langtidsholdbar –

Hvis du skal låne et par “MAD Briller” til din kommune, region eller egn, så har jeg dem i panden lige nu –