“Oplevelsesøkonomisk Landbrug – Total overset”

daylesford

Oplevelsesøkonomiens tænkning er ikke ny i landbruget -. Især ikke i udlandet, men potentialet herhjemme er enormt

CO2 og mulige afgifter er det store spørgsmål lige nu has Danske landmænd – Forståeligt og kompliceret i en grad der gør at jeg ikke vil kloge mig på lige præcist det emne – MEN jeg har et andet emne, som jeg meget gerne vil uddybe, da jeg tror det for mange vil være en oplagt mulighed.

Grundlæggende har vi det overordnede spørgsmål – ” Hvad skal landbruget leve af ? ”, og det helt korte svar er , at tilføre merværdi til deres produkter og ressourcer ?

Flere kyllinger

Det er velkendt at værdiskabelsen i en råvarer ikke sker hos landmanden, men i den efterfølgende del af værdikæden mod forbrugeren, så det vil være oplagt at se på hvordan man som primærproducent kan tage noget af den efterfølgende del af værdikæden på et produkt hjem i egen produktion. Det er allerede virkelighed hos nogle få producenter. Eksempelvis har Familien Mejnertsen etableret en mølle , så man kan forarbejde korn til mel, og ydermere har man her lagt et stort dygtigt stykke arbejde med at komme i kontakt med slutbrugerne, så man i nogen grad også har den del af værdiskabelsen i hus, der ellers ville tilfalde eksempelvis grossistvirksomheder. Man er ydermere gået et skridt, der handler om oplysning og viden om de før omtalte melprodukter, ved at etablerer et bageværksted på gården, så potentielle forbrugere , private som professionelle kan få fingrene fysisk i dejen – Mod betaling selvfølgelig.

Møn Is er ud over en isproduktion og en fysisk turist destination også en almindelig stor dansk malkebesætning, der her har taget mælken og forarbejdet og forædlet det videre til at man i sidste ende har en ISbutik, der over sommeren besøges af tusindvis af mennesker.

Modellen for at man begynder at sætte fokus på landmænd forarbejder og forædler kan spredes ud til mange forskellige kategorier, og kan ud over at give merværdi til landmanden også være med til at vi i Danmark får et stærkere fødevaresystem, som ikke er domineret af nogle ganske få enheder

Stativ web

Hvordan skulle det så kunne ske ?

Vi kan starte med tilskudsordningerne som landbruget har brugt i mange år – Der ville det være let, at man etablerer ordninger der medfinansierer initiativer hvor landmænd enten alene eller sammen med andre landmænd etablerer forarbejdende og forædlende led til deres primærproduktion, samt skal vi til at se på ejerstruktur af både landbrug og forarbejdningsvirksomheder

Inspireret af tidligere tanker om andelsbevægelse, samt tilført nutidige tanker som samarbejdet med Gram Slot og Rema 1000, så har vi en ny model af andelsbevægelsen – Den alle har gået og spejdet efter.

Vi skal have decentraliseret forarbejdning og forædling til mindre enheder – Der er mange grunde til at dette er en god ide – ud over at værdikæden bliver mere gennemskuelig, og den bliver mere demokratisk generel, så er der også den store samfundsmæssige værdi ved tiltaget, at man konkret får tilført værdi, økonomi, arbejdspladser og identitet til et trængt yderdanmark. Danmark i balance er et af de helt store udfordringer og det vil tiltage fremover, så et håndgribeligt operationelt initiativ som decentralisering af fødevareværdikæden vil have stor effekt for både samfund, erhverv og befolkning.

Hylder web 400x269 1

Grundlæggende så handler en decentralisering af forarbejdningen og forædlingen, om at tilføre merværdi til primærproduktionen, altså landbruget. For måneder siden var jeg forbi en italiensk mælkeproduktion, hvor der ikke kom en eneste litter mælk ud af døren fra de 500 køer der stod derinde – Alt blev lavet til Ost og solgt over hele verden. Økonomien har jeg også set på i forhold til eksemplet, selvom det er svært at sætte i en Dansk kontekst- Hvis vi skal have de her stedbundne forædlinger så skal vi også i gang med at ” Opfinde” kulinariske interessante produkter, for der er der i den grad plads til forbedring i Danmark – Vi er dygtige til det effektive, men det andet er vi direkte dårlige til i forhold til Sydeuropa.

Tilfør endnu mere merværdi – Oplevelsesøkonomi / transformationsøkonomi

Når vi nu har en forarbejdende eller forædlende led i den primære landbrugsproduktion, så giver det automatisk mulighed for at man tænker en yderligere økonomi ind i regnestykket, og det er oplevelsesøkonomien. Grundlæggende handler oplevelsesøkonomien om – Ja det siger sig selv. Økonomisk profit på kundeoplevelsen, helt kort fortalt.

Eksempler har vi massere af.

Møn is har i deres isproduktion en udsalgsenhed, der hele someren igennem besøges flittigt af turister.

Rokkedyssegård bær i ved Værløse er teknisk set et gartneri, men med en oplevelsesøkonomisk tænkning, der så gør at deres besøgstal hen over sommeren er næsten det samme som der kommer af turister i Roskilde Domkirke – lige under 150 tusind gæster.

Mejnerts landbrug, ved Kalundborg, har for længe siden etableret mølleri til deres kornproduktion, og der har man yderligere lave lokaliteter så man både kan beværte erhvervskunder og private forbrugere til bagekursus.

En kort forklaring på hvad oplevelsesøkonomi er

Nye samarbejdsmuligheder og nye forretningsområder.

Forarbejdning, forædling og oplevelsesøkonomisk merværdi er ikke kompetencer landbruget selv har nu, og derfor er det også vigtigt, at man helt grundlæggende tænker nye kompetencer ind i det danske landbrug – Vi behøver ikke give landmanden en procesteknolog uddannelse eller uddannelse indenfor restaurationsdrift, men derimod kabe kommercielle partnerskaber med dem der kan –

Vi har til  bevidstløshed hørt om ” Den Danske Fødevareklynge” – Det er også meget fint, men den vi kender til nu og der gang på gang bliver fremhævet er den globale orienterede bulkfortælling – Den vi skal til at tænke i retning er den kulinarisk stedbundne lokale, regionale eller nationale forankrede værdikæde.

forsidepic

Det vi har gang i nu, er at vi bliver ved at at se på værditilførslen til råvaren, og som jo overordnet set vil være et særdeles godt bud på ” Hvad skal Danmarks landbrug leve af i fremtiden” – Eller i hvert tilfælde en del af løsningen.