# IMPLEMENTERING MASTERCLASS

Hvordan sørger man for at strategien bliver implementeret og forankret hos de forskellige afgørende aktører og lokalsamfundet? Hvordan holder man fokus?

Implementeringen er en evigt udviklende opgave og den afgørende for for at missionen lykkedes. Det er et langt sejt træk. nu hvor der skal pustes liv i alt det på skrift. Strategiarbejdet skal ud og leve!

Gennem de seneste 2 årtier har Jesper Zeihlund arbejdet med mere end 100 virksomheder, og hjulpet dem helt lavpraktisk med at sætte handling på strategi og visioner. Derudover har Jesper været den drivende kraft i det omfattende initiativ og arbejde med lokale fødevarer, der gennem de sidste 8 år har foregået i Odsherred, hvor man har formået at arbejde holistisk med emnet, og som nu viser mange konkrete resultater.

Som i de andre moduler, så er alt undervisning og rådgivning forankret i en bred praktisk erfaring. Der vil ud over undervisningens modulet også være ekstra timers hjælp til implementering ude i hverdagen i virksomheden.

aeble